Home
 ForumForum   FAQFAQ   SearchSearch   ScaleScale
   Log inLog in   RegisterRegister 
Splo�no
Administratorji in moderatorji
Administratorji in moderatorji tega foruma bodo po svojih najbolj�ih mo�eh sku�ali sproti odstranjevati morebitna neprimerna sporo�ila. Nemogo�e pa je pregledati vsa sporo�ila, zato se zavedaj, da sporo�ila na tem forumu izra�ajo mnenja in vidike posameznih avtorjev in ne administratorjev, moderatorjev ali webmasterjev (razen seveda njihovih lastnih sporo�il) in zato za dejanja drugih ne morejo biti odgovorni. Objave, ki kr�ijo katerokoli od pravil foruma lahko popravimo, zapremo ali zbri�emo BREZ OPOZORILA IN RAZLAGE. �e bo� pravila kr�il, ti bomo sodelovanje v tem forumu prepovedali (ban). �e tvojo temo zapremo ali zbri�emo, ne nadleguj moderatorjev. Raje preberi �e enkrat pravila.
Splo�no o po�iljanju
Ne objavljaj sporo�il, ki so �aljiva, zlonamerna, vulgarna, poni�evalna, sovra�na, grozilna, opolzka ali kakr�nekoli vsebine, ki bi kr�ila kakr�nokoli pravilo foruma, ali zakon v Sloveniji. �e tega ne bo� upo�teval, bo tvoje sodelovanje v tem forumu takoj in za vedno prekinjeno (tvoj internetni ponudnik pa bo o tem obve��en). IP naslov vseh sporo�il se shranjuje. Webmaster, administrator, in moderatorji imajo pravico do odstranjevanja, popravljanja, premikanja, ali zapiranja kateregakoli sporo�ila, �e se jim to zdi potrebno.
Pi�kotki
Ta forum uporablja pi�kotke (cookies), in skranjuje podatke tudi na tvoj ra�unalnik. Ti pi�kotki ne vsebujejo nobenih podatkov, ki jih vnesel ti, slu�ijo samo �imve�jemu udobju ob prebiranju tega foruma. Tvoj email naslov potrebujemo samo za potrditev vne�enih podatkov in gesla (in za po�iljanje novih gesel v kolikor bo� staro pozabil).

All times are GMT + 1 Hour

Jump to: